แจ้งเรื่อง สลิปเงินเดือนกันยายน 2560

กลุ่มการเงิน ฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าได้จัดทำสลิปเงินเดือน กันยายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สามารถมารับได้ที่ บล็อคของโรงเรียน ที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 

ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ติดต่อ สพป.สก.1