การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เครือข่ายใดยังไม่แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  ให้จัดส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1  ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2560  

โดยด่วน

ติดต่อเรา