การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 เรียน  ประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่าย

        ด้วย สพฐ .ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมปฏิบัติงาน

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระาชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

   ในการนี้   จึงให้เครือข่ายทุกเครือข่ายในสังกัด  สำรวจและแจ้งจำนวน

ผู้สมัครเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจดังกล่าว  ให้ สพป.สระแก้ว เขต 1 ทราบภายในวันที่ 3  ตุลาคม 2560   ทางโทรสาร 037-425468  โดยด่วน ตามแบบดังแนบ

แบบแจ้งความจำนงค์คลิ๊กที่นี่

 

ติดต่อเรา