กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

  โรงเรียนบ้านท่าเกษมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าเกษม

และลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน

ok

ok2

ok3

ติดต่อเรา