วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557

โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557

โดยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันทบทวนคำปฏิญาณและบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน

1

2

3

 

ติดต่อ สพป.สก.1