“งานเกษียณครูมนสิณีย์ พิมพ์แพทย์ และทำบุญอาคารเรียน”

วันที่ 28 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตให้กับ

ครูมนสิณีย์ พิมพ์แพทย์(ครูแจ๋ว) และทำบุญอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์

ถนอมจิตร  พอใจ  ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อเรา