กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ณ ลานเสาธง วันที่ 28 กันยายน 2560

กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย

เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย