กิจกรรมเคารพธงชาติ วันครบรอบ 100 ปี วันธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน จัดกิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทย และกำหนดให้เชิญและประดับธงชาติในวันดังกล่าว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็น ธงชาติไทย ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย การประกาศให้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ พร้อมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านหนองนกกระเรียน

ติดต่อเรา