แจ้งเรื่องสลิปเงินเดือนครู เดือนกันยายน 2560

กลุ่มการเงินฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า

เดือนกันยายน 2560 ยังไม่สามารถพิมพ์สลิปเงินเดือนให้ได้

และ ยังไม่มีกำหนด

เนื่องจากคอมพิวเตอร์เครื่องที่ใช้ทำระบบเงินเดือนได้เกิดความเสียหาย ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไข

หากพิมพ์สลิปและแจกลงบล็อคโรงเรียนพร้อมกับใบเสร็จสหกรณ์แล้ว จะแจ้งให้ทราบทันที

จึงขออภัยมาในความล่าช้า

ติดต่อเรา