ร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นำข้าราชการสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 จัดพิธีร้องเพลงชาติไทย และชักธงชาติเนื่องในวันครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย ณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 (รับชมภาพบรรยากาศการถ่ายทดสดทาง Live Facebook ได้ที่) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=339058423231208&id=100013811600586

อมรา   ทองคลี่   ถ่ายภาพนิ่ง

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพเคลื่อนไหว/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์      อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา