ต้อนรับองคมนตรีในโครงการกองทุนการศึกษา

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมต้อนรับ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 โดยมีคณะผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วและข้าราชการในเขตพื้นที่อำเภอคลองหาดเข้าร่วมงาน

อมรา   ทองคลี่  ถ่ายภาพ

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์      อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา