กิจกรรมครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย

    นายอรรณพ  ติระวัฒน์   ผู้อำนวยการ  พร้อมคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์  ร่วมกิจกรรม ครบรอบ 100 ปี “วันพระราชทานธงชาติไทย” (Thai National Flag Day)  ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย” (Thai National Flag Day) โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 100 ปี เป็นต้นไป และไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

 

ติดต่อเรา