วันพระราชทานธงชาติไทยและวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย

วันที่  28  กันยายน  2560

ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ

ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ทางโรงเรียนจัดพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติ

เพื่อร้อยดวงใจไทยทั้งชาติเป็นหนึ่งเดียวกัน

ให้มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

ติดต่อเรา