พิธีเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย

เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

        

 

Message us