พิธีสวนสนามลูกเสือสระแก้วในวันคล้ายวันสถาปนาฯ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคลูกเสือแห่งชาติ ประจำ ปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายบุญสม ทองทา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะกรรมการลูกเสือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ลูกเสือ – เนตรนารี ลูกเสืออาสา กกต. จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในการนี้ประธานได้มอบโล่เกียรติยศ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะกรรมการลูกเสือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ที่ประกอบคุณงามความดีและให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือ พร้อมทั้งโรงเรียนที่ชนะการประกวดระเบียบแถวและสร้างชื่อเสียงให้แก่สำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้วอีกด้วย

IMG_0024 IMG_0030 IMG_0034 IMG_0039 IMG_0041 IMG_0043 IMG_0044 IMG_0053 IMG_0055 IMG_0065 IMG_0080 IMG_0082 IMG_0094 IMG_0100 IMG_0104 IMG_0106 IMG_0141 IMG_0151 IMG_0157

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ในการนี้ได้รับการสนับสนุนโครงการจากมหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา