การกรอกข้อมูลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 7

ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกข้อมูลการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบตามลิ้งนี้  http://eme1.obec.go.th/~eme62/

ในการนี้ ได้แจ้งวิธีการตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ IMG

ติดต่อเรา