สวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1กรกฎาคม2557

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ได้ดำเนินการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน
และสวนสนามของลูกเสือ  เนื่องในวันคล้ายสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา  2557
วันที่  1 กรกฎาคม 2557


ติดต่อเรา