สพป.สระแก้ว เขต ๑ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ

นายศักดิ์ชัย บรรรสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ กำกับดูแลการรับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์
สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗

สรุปจำนวนยอดผู้สมัครสอบฯ ประจำวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ดังนี้

๑. คณิตศาสตร์                         จำนวน         ๔๑       คน
๒. วิทยาศาสตร์ทั่วไป               จำนวน         ๖๙       คน
๓. ภาษาไทย                            จำนวน         ๓๓       คน
๔. ภาษาอังกฤษ                      จำนวน         ๔๕       คน
๕. ประถมศึกษา                       จำนวน         ๒๘       คน
๖. ปฐมวัย  ศึกษา                     จำนวน         ๖๔       คน
๗. ดนตรีสากล                         จำนวน            ๒       คน
๘. นาฏศิลป์                             จำนวน            ๔       คน
                  รวม                         จำนวน       ๒๘๖      คน

IMG_5774 IMG_5776 IMG_5777 IMG_5785 IMG_5787 IMG_5790 IMG_5791 IMG_5796 IMG_5797 IMG_5803 IMG_5805 IMG_5810 IMG_5813 IMG_5815 IMG_5816 IMG_5817 IMG_5818 IMG_5819 IMG_5821

ติดต่อ สพป.สก.1