พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ D.A.R.E โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการ D.A.R.E โดยมี ดาบตำรวจรุ่งชัย  งามสะอาด ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ D.A.R.E คือ หลักสูตรการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนดังคำปฏิญาณตนที่ว่า “จะหลีกเลี่ยงแรงกดดันและแรงจูงใจต่างๆที่จะนำไปสู่การใช้ยาเสพติด” โดยมีนายประวิทย์  สุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพระ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและสำเร็จการศึกษาโครงการดังกล่าว และและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งพระ ร่วมมอบประกาศนียบัตร ในครั้งนี้ด้วย วันที่ 18 กันยายน 2560

ติดต่อเรา