แบบทดสอบอ่านเขียน ป.1

จัดส่งแบบทดสอบอ่านเขียน ป.1 สำหรับทดสอบนักเรียนในสังกัด ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ส่งแบบรายงานผล (แบบ3) ภายในวันที่ 27 กันยายน 2560

file 1

file 2

file 3

file 4

 

 

 

 

ติดต่อเรา