งานเกษียณอายุราชการ ครูพนอ เจริญศิลป์ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

 😛 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา นายประวิทย์  สุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพระ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งพระ ร่วมแสดงมุทิตาจิต วันเกษียณอายุราชการให้กับคุณครูพนอ เจริญศิลป์  ครูผู้ทรงค่าของโรงเรียนบ้านทุ่งพระ เป็นการรดน้ำอวยพร มอบดอกไม้เป็นแสดงความรักเคารพของเพื่อนครู และนักเรียนได้มอบพวงมาลัยกรดอกไม้ เพื่อเป็นการแสดงความรักและเคารพที่มีต่อคุณครูของพวกเขาอีกด้วย  😛 

ติดต่อเรา