รายงานตัวและสมัครเข้ารัชบการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560

แจ้งกำหนดปฏิทินรายงานตัว โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ปฏิทิน2560 รายละเอียดดังแนบ

ติดต่อเรา