แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลตัวชี้วัดการสื่อสารภาษาอังกฤษ

โรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลตัวชี้วัดการสื่อสารภาษาอังกฤษ ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 22 กันยายน 2560  โดยเข้าไปกรอกในลิงค์นี้ https://goo.gl/bBwykc

ติดต่อเรา