ผู้ใหญ่ใจดีมอบถาดหลุมสแตนเลสให้กับทางโรงเรียน

วันที่  20  กันยายน  2560

นางพรรณรัตน์  บาริศรี

นายแสงจันทร์  บาริศรี

ได้มอบถาดหลุมสแตนเลสให้กับทางโรงเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้ใช้รับประทานอาหาร

ซึ่งลูกหลานของท่านก็ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้

ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำบุญในครั้งนี้

 

 

ติดต่อเรา