แรลลี่จักรยานต้านยาเสพติด

26  มิถุนายน  2557  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้เข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่จักรยาน

ต้านยาเสพติด  สานใยรัก  สามัคคี  ปรองดองกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อนและประชาชนในตำบลคลองไก่เถื่อน

เชิญชมภาพกิจกรรม1 5
2 3 4

ติดต่อเรา