โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2560

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2560 “เมืองพอเพียง” โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 นำผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดและคณะครูเข้าร่วมต้อนรับ นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนโครงการและมา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มาร่วมเป็นประธานและเยี่ยมชม โครงการในครั้งนี้ ในการนี้ได้มีนางจันทร์ทิภา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี อดีตเอกอัครราชทูต ในกระทรวงการต่างประเทศ เป็นตัวแทนผู้ดำเนินโครงการ ได้นำคณะประธานร่วมชมนิทรรศการ ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  รับชมคลิปได้ที่ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=338928863223343&id=100013186956728  

        

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์      อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา