พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ CCF

นายเรือง จันทพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาเด็ก CCF จังหวัดสระแก้ว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประจำปีงบประมาณ 2560 / 61 ณ โรงเรียนบ้านด่านราษฎรบำรุง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน จาก CCF มาร่วมลงนาม และพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์      อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา