แบบสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว  และขอให้ส่งแบบสำรวจฯ มายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทางอีเมล์ [email protected]  ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560 เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ต่อไป  (คลิกเพื่อดาวน์โหลด แบบสำรวจฯ )

ติดต่อเรา