เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ข้าราชการอื่น/พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

คลิกดูรายละเอียด

ติดต่อเรา