รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งให้รายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดดังแนบ) ส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 19 กันยายน 2560 ผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อประกอบการรายงาน สพฐ. โดยโรงเรียนสามารถจัดส่งข้อมูลทางหนังสือราชการหรือส่งทางอีเมล์[email protected]
แบบติดตามเงินอุดหนุน titam1

แบบติดตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาฯtitam2

แบบรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตtitam3

ติดต่อเรา