มหกรรมวิชาการ สู่การศึกษาไทย 4.0

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการและคณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ

ณ. รร.อนุบาลวังสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา