“รร.บ้านคลองทราย ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการมหกรรมวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาไทย 4.0”

เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2560 รร.บ้านคลองทราย ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ

“ในงานมหกรรมวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาไทย 4.0”

โครงงานการทำสบู่สมุนไพร และการแปรรูปอาหารจากกล้วย

        

ติดต่อเรา