การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้ง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)

ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 3026 ลว 12 กันยายน 2560 ได้แจ้งบัญชีรายละเอียดข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 เพื่อให้โรงเรียนตรวจสอบนั้น เนื่องจากการจัดส่งบัญชีรายละเอียดดังกล่าว ได้นำรายชื่อผู้บริหารโรงเรียนลงไปด้วย จึงขอให้โรงเรียนตัดรายชื่อผู้บริหารออกจากบัญชีรายละเอียดในครั้งนี้ด้วยค่ะ

ติดต่อเรา