นำเสนอผลงานต่อคณะการประเมิณจากคณะติดตามงานตามยุทธศาสตร์ สพฐ.

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 นำข้าราชการในสังกัด ต้อนรับและนำเสนอผลงานต่อคณะการประเมิณจากคณะติดตามงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายจาก สพฐ. เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต 1 โดยมีนายสุทิศ ทองสนิทกาญจน์ เป็นประธาน

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์      อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา