ซ้อมสวนสนามลูกเสือจ้า

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์จัดกิจกรรมซ้อมสวนสนามลูกเสือเนตรนารี 
ก่อนจะมีการจัดกิจกรรมสวนสนามจริงในวันอังคารที่  1 กรกฎาคม  2557

ติดต่อเรา