ชี้แจงงบประมาณดอกผลโครงการอาหารกลางวันปี 2560

ขณะนี้สพฐ. ยังไม่ได้ส่งงบประมาณให้สพป.สระแก้ว เขต 1 ส่วนกำหนดการรายงานผลในเดือนกันยายนยังไม่ต้องรายงาน สพป.สระแก้ว เขต 1 จะแจ้งให้ทราบตอนแจ้งการโอนเงิน

ติดต่อเรา