บวงสรวงก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง

ผอ.ญาณวรุตม์  พิณสาย  ได้ประกอบพิธีบวงสรวงก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง
ณ  สนาม อบจ.สระแก้ว ในวันที่  7  กันยายน  2560

ติดต่อเรา