เชิญประชุมคณะกรรมการการจัดงาน ” มหกรรมวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาไทย 4.0″

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาไทย 4.0”

เชิญคณะกรรมการการจัดงาน (รายชื่อดังแนบ) ประชุมพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 08.30-10.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์

Thailand 4.0-1

Thailand 4.0-2

 

 

 

ติดต่อเรา