แจ้งการส่ง fileการประกวดผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศตัวแทนระดับอำเภอ

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับอำเภอ ประกวดผลงานการปฏิบัตืที่เป็นเลิศในระดับเขตพื้นที่ ส่ง file ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 3 จุดเน้น และคุณลักษณะผู้เรียน 10 หน้านั้น ขอแก้ไข จำนวนหน้า เป็น 15 หน้า และส่งที่ e-mail : [email protected]

ติดต่อเรา