ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา เดือนกันยายน 60

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา ณ หอประชุมบุนนาค (สพป.สระแก้ว เขต 1)  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560  ในการนี้ประธานได้มอบโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์      อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา