ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งงานปริวาสกรรม

 

              นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องในงานปริวาสกรรมทีวัดบ้านคลองยายอินทร์จัดขึ้น
ณ วัดบ้านคลองยายอินทร์  ตำบลวังทอง  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา