การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ขอความร่วมมือท่านมอบหมายผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการขยะของโรงเรียนๆ ละ 1 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ หอประชุมบุนนาค(ร่วมใจภักดิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

รายละเอียด 1.  IMG

              2. IMG_0002

ติดต่อเรา