โครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย การนันทนาการ และการแสดง

          แจ้งโรงเรียนในสังกัด  ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 2865 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560   สามารถดาวน์โหลดเพลงกราวกีฬา (ต้นฉบับ) /เพลงกราวกีฬาจังหวะสามช่า ได้ที่  https://goo.gl/uJybb5   หนังสือนำส่ง

ติดต่อ สพป.สก.1