เชิญประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2560

สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2560 ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) โดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อเรา