ประชุมสัมมนา “สมัชชาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว”

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ นำผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ เข้าร่วมงานประชุมสัมมนา “สมัชชาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว”และมีการเสวนาขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสู่การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑  เมื่อวันที่ ๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๐ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติมาเป็นประธาน พร้อมทั้งได้เปิดเวทีอภิปรายรับฟังความคิดเห็น สภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้วแบบบูรณาการ ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
๑. นางจินตนา มีแสงพราว ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๒. นายสมบูรณ์ อรุณพงษ์ รองศึกษาธิการภาค ๓
และ ๓. ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

โดยมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดสระแก้วร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์ อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา