ลูกเสือต้านยาเสพติด..มหาเจริญ

24 สิงหาคม 2560 นายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านมหาเจริญ” ระหว่างวันที่ 24 , 31 สิงหาคม , – 7 กันยายน 2560 ในการนี้มีลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เนตรนารี และยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อปลูกฝังให้ห่างไกลจากยาเสพติด รวมถึงรู้โทษและกฏหมายยาเสพติดทุกประเภท

……………………………….ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ…………………………………………. 

 

 

ติดต่อเรา