สนุกคิดวิทย์-คณิตฯ..พาเพลิน

18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านมหาเจริญ การนี้ได้มีกิจกรรมมากมายอาทิเช่น การประกวดชุดรีไซเคิลทุกระดับชั้น การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแสดง Science Show ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆมากมาย 

………………………………….ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ…..037-542269………………………………..

ติดต่อ สพป.สก.1