ขอความร่วมมือตอบแบบความพึงพอใจ

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านบริการตามตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการแก่ท่านต่อไป

สามารถตอบแบบสอบถามได้ที่   แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

 

 

ติดต่อเรา