ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาประกวดครูแนะแนวดีเด่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาประกวดครูแนะแนวดีเด่นระดับเขตพื้นที่กิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ plc การแนะแนวระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์)  สพป.สระแก้ว เขต 1โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มาเป็นประธานและบรรยายพิเศษ และมีข้าราชการครูเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ประมาณ 60 คน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ติดต่อเรา