เชิญประชุม “คณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 2 “

เรื่อง   เตรียมการจัดงานมหกรรมสืบสานศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาไทย 4.0 

          เชิญคณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 2 (การคิดสร้างสรรค์สู่โครงงาน) ประชุมในวันที่  23  สิงหาคม  2560  ณ ห้องประชุมการเกด ชั้น 3 สพป.สระแก้วเขต 1 เวลา 09.30 น. -16.30 น. 

ติดต่อ สพป.สก.1